Góry Macierowskie

Góry Macierowskie to teren obejmujący malownicze wzniesienia (graniczące z bagienkami), wokół których biegnie szlak żółty, tzw. Szlak Piaszczystą Percią.  Szlak biegnie leśnymi drogami, a w rejonie Macierówki wspina się na grzbiety wydm. Nazwa pochodzi od słowa ‚maciora’=samica dzika, które często można było spotkać w okolicznych dębowych zagajnikach. Grzbietami wydm szlak dochodzi do Zagórza, gdzie warto zobaczyć dworek Marii Rodziewiczówny oraz neogotycki „Romantyczny Zameczek”. Szlak okrąża sanatorium neuropsychiatryczne dla dzieci i młodzieży w Zagórzu od zachodu, do węzła szlaków (czerwony pieszy, żółty pieszy, niebieski rowerowy) „Pod Zagórzem” na szczycie wydmy.

Zagorze

Od Stajni Polana łatwy dojazd pieszym szlakiem czerwonym (do węzła „Pod Zagórzem”), skąd następnie można wybrać szlak pieszy żółty lub rowerowy niebieski.