Mogiły prof. Kazimierza Dąbrowskiego i dr. Piotra Radły

W lesie między Zagórzem a Góraszką znajdują się mogiły prof. Kazimierza Dąbrowskiego i dr. Piotra Radły.

Prof. Kazimierz Dąbrowski (1902-1980), dr medycyny i filozofii, psychologi kliniczny
i pedagog; był jednym z najwybitniejszych polskich psychiatrów i psychologów.
W oparciu o wieloletnie doświadczenia kliniczne stworzył teorię dezintegracji pozytywnej (TPD). Zorganizował 
Instytut Higieny Psychicznej, którym kierował w latach 1935-1949, założył też Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. Wykładał na uczelniach polskich i zagranicznych. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat psychiatrii, psychologii, pedagogiki i higieny psychicznej.
Więcej o profesorze Kazimierzu Dąbrowskim – tutaj.

Dr Piotr Radło – prowadził wykłady w Studium Higieny Psychicznej założonym w 1942 przez prof. Kazimierza Dąbrowskiego. Podziemne władzy nadały tej instytucji status uczelni akademickiej.

IMG_9944

Ze Stajni Polana: Zagórzańską, w prawo na szlak czerwony, pierwsza w prawo.
Od „Romantycznego Zameczka” aleją brzozową za dworkiem.